Buhalterinės programos (apskaitos programos) ir jų svarba


Buhalterinės programos
padeda stebėti ir sekti savo įmonės finansinius išteklius, leidžia analizuoti konkrečios bendrovės pokyčius tam tikru metu, jos padėtį rinkoje. Jomis naudojantis daug greičiau ir lengviau suvesti ir matyti reikiamus duomenis, gauti tikslius rezultatus, kurių pagrindu lengviau priimti ekonomiškai naudingus sprendimus. Programos gali būti naudojamos plačiu diapazonu, kadangi jas galima sujungti su kasos aparatais, svarstyklėmis ir t.t.. Prieš pasirenkant buhalterinę programą būtina atsižvelgti į operacinę sistemą, kuria naudojatės. Neapsižiūrėjus ir neįvertinus šio aspekto – programa gali funkcionuoti netinkamai arba neveikti išvis. Ne tik buhalterijai, bet ir kitoms apskaitos formoms pritaikytos apskaitos programos, kurios sujungtos su kitomis sistemomis, suteikia galimybę atlikti ne tik įvairius buhalterinius apskaičiavimus, bet ir stebėti prekių likučių kiekį, organizuoti jų papildymą.

Mūsų siūloma programa Apskaitos ASISTENTĖ gali būti pasitelkiama visų įmonių, taip pat ir individualių, finansų apskaičiavimui. Yra galimybė vykdyti kelių įmonių finansinius apskaičiavimus. Programos pagalba apskaita rengiama iki pelno ar nuostolių ataskaitos. Įmonių patogumui programa patogu naudotis tinkle, yra galimas filialų ryšys. Taip pat programa Apskaitos ASISTENTĖ susieta su kasos aparatų darbu, kas palengvina ir sumažina didelį srautą apskaičiavimo, leidžia matyti prekių likutį, pagal kurį atliekami reikalingi užsakymai. Ši programa yra pritaikyta ir apskaitos operacijas gali vykdyti užsienio valiuta, suteikia galimybę persiųsti ir dalintis duomenimis su kitomis programomis. Jos pagalba galima kurti individualias, užsakovui priimtinas ir patogias dokumentų formas. Programa nesustabarėjusi – nuolat prižiūrima ir atnaujinama specialistų, kas užtikrina patogiai valdomą ir nepertraukiamai funkcionuojantį darbų vyksmą.

Apskaitos programos padeda suregistruoti, analizuoti, apibendrinti įmonės finansinius rodiklius, kas sudaro sąlygas užtikrinti turto apsaugą, laikytis teisės aktų normų. Mūsų programa geriausiai pritaikyta mažų ir vidutinių įmonių apskaitai vykdyti. Joje yra visi reikalingi programos moduliai, užtikrinantys tinkamą apskaitos vedimą. Bendrajame žurnale suvedama tiksli informacija apie visas operacijas, todėl prireikus kažką patikrinti, tai atliksite visai nesudėtingai. Atsargų apskaita suteikia galimybę paspaudus ant prekės matyti jos likutį tam tikrame sandėlyje, užsakyti papildomą kiekį, atlikti visas kitas su prekėmis susijusias operacijas. Kasos ir banko programoje tvarkomi visi su finansais, banku susiję reikalai: galima matyti mokėjimus, atsispausdinti jų nurodymus, ruošinius, kasos pajamų bei išlaidų orderius ir pan. Atsiskaitymų sistema leidžia registruoti visus įmonės skolų ar pinigų gavimo atvejus. Taip įmonė žino, kurie klientai yra jai skolingi, bei kuriems tiekėjams pati įmonė dar turi grąžinti tam tikrą pinigų sumą. Visi šie moduliai jau įdiegti programoje, už juos papildomai mokėti nereikia.

Norintys pridėtinių paslaugų, gali įsigyti papildomus programos modulius, kurie praplės programos naudojimo galimybes. Ilgalaikio turto programa suteiks galimybę registruoti turimą turtą, vertinti jo būklę. Komplektavimas sudaro sąlygas užregistruoti ir aprašyti prekes, kurias sudaro kitos prekės. Pardavus tokį komplektą apskaičiuojami ne kiekvienos prekės, o viso komplekto mokesčiai. Minimalių likučių programa leidžia suvesti ir matyti, kiek ir kokių prekių likučių yra likę konkrečiuose sandėliuose. Naudotis pagrindine programa ir įsigytais papildomais moduliais nėra sudėtinga, užsakovas visada supažindinamas su veikimo sistema.

Buhalterinės programos padeda suinteresuotiems asmenims žinoti apie įmonės finansinę būklę, turto disponavimą. Tai reikalinga tiek vidiniams, tiek išoriniams buhalterinės apskaitos vartotojams. Vidiniams vartotojams (vadovų, direktorių valdybai, darbuotojams) ekonominė informacija aktuali priimant tolesnius sprendimus dėl įmonės veiklos rezultatų gerinimo, išoriniams (akcininkams, savininkams, kreditoriams, mokesčių sistemų tvarkytojams, valdžios institucijoms, pirkėjams) – priklausomai nuo santykio su įmone – reikalinga priimant tolesnius sprendimus dėl įmonės ateities, paskolos suteikimo, vertinant įmonės sukuriamą pridėtinę vertę, jos padėtį ir perspektyvas rinkoje.