Apskaitos principai

Darbo su programa Apskaitos ASISTENTĖ principai

  • Programos struktūra panaši į kitų Windows aplinkos programų (MS Word, MS Excel) programų struktūtą, todėl programa lengvai suprantama.

  • Darbo patogumui ekrane rodoma įrankių juosta. Mygtukai skirti pagrindiniams veiksmams atlikti. Po piešinuku spausdinama mygtuko reikšmė.

  • Bet kuriame meniu punkte, paspaudus klavišą F1, ekrane rodomas aprašymas, kaip dirbti su šiuo moduliu.
  • Programoje yra specialūs meniu punktai operacijoms su atsargomis, kasos, banko, atsiskaitymų ir kitoms operacijoms įvesti. Kitos operacijos gali būti įvestos į atsiskaitymo įvedimą arba tiesiogiai bendrajame žurnale.

  • Operacijas bendrajame žurnale anuliuoti galima tik per storno įrašus.

  • Operacija siejama su dokumentu. Pavyzdžiui, pirkimas - su pajamavimo dokumentu, pardavimas - su sąskaita faktūra ir t.t. Su konkrečia operacija susijęs dokumentas spausdinamas tame pačiame meniu punkte, kur įvedama operacija.

  • Įrašas apie operaciją koreguojamas ir anuliuojamas tame pačiame meniu punkte, kuriame jis buvo įvestas.

  • Kiekvienu momentu dirbama tik su vieno (aktyvaus) periodo (mėnesio) duomenimis. Rodomos tik aktyvaus periodo operacijos. Tačiau operacijas su atsargomis galima perkelti į būsimus periodus, o operacijas, įvestas Atsiskaitymo įvedime - ir į buvusius periodus.